poniedziałek, 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie za rok szkolny 2013/2014.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PSZS w Tarnowie. W szkołach podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczniowie startowali w 21 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców. Były to: indywidualne biegi przełajowe, halowa piłka nożna, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, szachy, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny.
W szkołach gimnazjalnych w ramach Gimnazjady Młodzieży uczniowie startowali w 23 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców. Były to: indywidualne biegi przełajowe, indywidualna liga lekkoatletyczna, halowa piłka nożna, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, szachy, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, drużynowa liga lekkoatletyczna. Dodatkowo odbyły się, pod szyldem PSZS i Starostwa Powiatowego w Tarnowie zawody powiatowe w kolarstwie górskim MTB, które nie były wliczone do punktacji powiatowej.
Zawody odbywały się według kalendarza powiatowego ustalonego we wrześniu 2013 r. na zebraniu Gminnych Organizatorów Sportu w Powiecie Tarnowskim, które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego. Wszystkie zawody powiatowe poprzedzone były rozgrywkami gminnymi, których celem było wyłonienie najlepszych zawodników, bądź drużyn do reprezentowania szkół na wyższym szczeblu. We współzawodnictwie sportowym w ramach IMS i GM brali udział reprezentanci wszystkich gmin z terenu powiatu (16 gmin). Rozgrywki z gier zespołowych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzone były systemem, z podziałem na „północ” i „południe” powiatu i rozgrywaniem zawodów półfinałowych. Zawody półfinałowe miały na celu wyłonienie po dwóch finalistów z każdej części powiatu. Zwycięzca finału powiatowego awansował bezpośrednio do zawodów rejonowych.
Wyjątek stanowiły zawody w biegach przełajowych (indywidualnych i sztafetowych), szachach, indywidualnej i drużynowej lidze lekkoatletycznej, gdzie zawodnicy i drużyny uzyskiwały awans do finału powiatowego bezpośrednio po zawodach gminnych.
Imprezy sportowe odbywały się w wielu miejscach powiatu tarnowskiego. Starliśmy się aby zawody półfinałowe i finałowe odbywały się w jak największej ilości szkół naszego regionu. Dzięki temu młodzież rywalizowała w: Tarnowie, Zakliczynie, Tuchowie, Ciężkowicach, Gromniku, Woli Rzędzińskiej, Koszycach Wielkich, Czermnej, Radłowie, Szerzynach, Pleśnej, Błoniach, Lisiej Górze, Zalasowej, Kowalowej, Wałkach, Skrzyszowie, Zbylitowskiej Górze, Wierzchosławicach, Starych Żukowicach, Wojniczu,
Przez cały rok szkolny prowadzona była punktacja, która była uaktualniana po każdych zawodach co spowodowało większe zainteresowanie udziałem w zawodach sportowych szkół z powiatu tarnowskiego. Informacje dotyczące sportu w powiecie umieszczane były na stronie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, pod adresem http://pszs-tarnow.blogspot.com/.
Przeprowadzenie zawodów powiatowych przyjmowali na siebie Gminni Organizatorzy Sportu, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, które przeznaczyło środki na obsługę sędziowską (półfinały i finały powiatowe) oraz zakup pucharów i medali dla uczestników finałów powiatowych.
Nie bez znaczenia jest pomoc Wydziału Edukacji Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Tarnowie, które bierze na siebie ciężar rozliczania środków pieniężnych, które przeznacza na działalność sportu szkolnego.
Dzięki pomocy tegoż Wydziału zakupione zostały banery promujące Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Były one wieszane na większości zawodów powiatowych. Potrzeba jest, aby takich banerów było jeszcze co najmniej kilka, gdyż są tygodnie, że imprez sportowych w powiecie jest tak dużo, że nie ma możliwości, aby na wszystkich salach wisiało logo Starostwa Powiatowego i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. A wydaje się, że to dobry kierunek i warto byłoby, żeby wszystkie imprezy powiatowe miały właściwą oprawę.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że zaczęły się pojawiać spore problemy ze zorganizowaniem obsady sędziowskiej na mecze półfinałowe i finałowe w zawodach powiatowych. Na niektórych zawodach nie było sędziów z uprawnieniami i imprezy te musiały być prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Wielu sędziów nie podjęło się obsługi zawodów, tłumacząc ten fakt stawkami, które są ich zdaniem zbyt niskie.
Jest to poważny problem, nad którym należy się zastanowić w najbliższym czasie, bo może się okazać, że wrócimy do sytuacji sprzed kilkunastu lat, gdzie wszystkie zawody powiatowe, odbywały się bez udziału sędziów z uprawnieniami, co wywoływało niejednokrotnie wiele kontrowersji.

Wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej: 
1.Zakliczyn – 194 pkt 
2.Tuchów – 180 pkt 
3.Wojnicz – 162 pkt 
4.Wola Rzędzińska nr 1 – 160 pkt 
5.Gromnik – 154 – pkt 
6.Pleśna – 126 pkt 
7.Siemiechów – 104 pkt 
8.Zalasowa – 96 pkt 
9.Ciężkowice – 79 pkt 
10.Lisia góra – 78 pkt

Wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Gimnazjady Młodzieży:

1.Wojnicz  - 224 pkt 
2.Tuchów – 200 pkt 
3.Wola Rzędzińska nr 1 – 184 pkt 
4.Zakliczyn – 182 pkt 
5.Pleśna – 162 pkt 
6.Gromnik – 145 pkt 
7.Radłów – 127 pkt 
8.Szerzyny – 110 pkt 
9.Ciężkowice – 109 pkt 
10.Rzuchowa – 104 pkt
Wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej „Punktacja gmin”:  
1.Gmina Tarnów – 324 pk
2.Gmina Tuchów – 299 pkt 
3.Gmina Gromnik – 293 pkt 
4.Gmina Pleśna – 224 pkt 
5.Gmina Zakliczyn – 211 pkt 
5.Gmina Ryglice – 211 pkt 
7.Gmina Wojnicz – 182 pkt 
8. Ciężkowice – 180 pkt 
9. Skrzyszów – 168 pkt 
10. Żabno – 155 pkt 
11. Szerzyny – 146 pkt 
12. Radłów – 117 pkt 
13. Rzepiennik Strzyżewski – 116 pkt 
14. Lisia Góra – 114 pkt 
15. Wierzchosławice – 66 pkt 
16. Wietrzychowice – 39 pkt
Wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Gimnazjady Młodzieży„Punktacja gmin”: 
1.Gmina Tarnów – 336 pkt 
2.Gmina Tuchów – 275 pkt 
3.Pleśna – 266 pkt 
4.Wojnicz – 264 pkt 
5.Gromnik – 213 pkt 
6.Radłów – 211 pkt 
7.Szerzyny – 196 pkt 
8. Zakliczyn – 195 pkt 
9.Żabno – 191 pkt 
10.Ciężkowice – 185 pkt 
11. Ryglice – 170 pkt 
12. Lisia Góra – 162 pkt 
13. Skrzyszów – 144 pkt 
14.Rzepiennik Strzyżewski – 94 pkt 
15.Wietrzychowice – 56 pkt 
16.Wierzchosławice – 36 pkt
 Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących  w  systemie        współzawodnictwa PSZS w roku 2013/2014.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

GMINA
Liczba gmin w powiecie

16
Liczba gimnazjum w gminach

54
Liczba gmin, w których odbyły się zawody Gimnazjady Młodzieży.
16
Liczba gimnazjów, które uczestniczyły przynajmniej w Gimnazjadzie Gminnej.
54
Liczba młodzieży gimnazjalnej w gminach.

6849
Liczba młodzieży startujących w Gimnazjadach Gminnych (wszystkie zawody).
7850
Liczba młodzieży startujących w Gimnazjadach Gminnych (osobostarty).
1850
POWIAT

Liczba szkół gimnazjalnych w powiecie

54
Liczba szkół biorących w gimnazjadach powiatowych
49
Liczba młodzieży biorących udział w Gimnazjadach Powiatowych (wszystkie zawody).
2715
Liczba młodzieży biorących udział w Gimnazjadach Powiatowych (osobostarty).
950

 Gimnazjada Młodzieży

GMINA
Liczba gmin w powiecie

16
Liczba szkół podstawowych w gminach

119
Liczba gmin, w których odbyły się zawody IMS.

16
Liczba szkół podstawowych, które uczestniczyły przynajmniej w Igrzyskach Gminnych.
117
Liczba dzieci ze szkół podstawowych w gminach.

6478
Liczba dzieci startujących w Igrzyskach Gminnych (wszystkie zawody).
14150
Liczba dzieci startujących w Igrzyskach Gminnych (osobostarty).
2150
POWIAT

Liczba szkół podstawowych w powiecie

119
Liczba szkół biorących w Igrzyskach Powiatowych
88
Liczba dzieci biorących udział w Igrzyskach Powiatowych (wszystkie zawody).
2691
Liczba dzieci biorących udział w Igrzyskach Powiatowych (osobostarty).
1150Łącznie w ramach IMS i GM ok. 350 imprez rangi mistrzostwa gminy
Łącznie w ramach IMS i GM 76 (37 – IMS, 39 – GM) imprezy rangi półfinał i finał powiatowy


 Wyniki szczegółowe we współzawodnictwie sportowym w powiecie tarnowskim w roku szkolnym 2013/2014 r.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej


Indywidualne biegi przełajowe
Klasa IV
Dziewczęta
1.      Martyka Patrycja – Siemiechów
2.      Jakubowska Oliwia – Wola Rz. Nr 1
3.      Brożek Julia - Zaczarnie
Chłopcy
1.      Koczwara Mateusz – Tuchów
2.      Kozioł Kacper – Czermna
3.      Smółka Mikołaj - Zakliczyn
Klasa V
Dziewczęta
1.      Jasińska Wioletta – Zgłobice
2.      Bernardyn Kinga – Turza
3.      Haraf Natalia - Jastrzębia
Chłopcy
1.      Kozdrój Filip – Wojnicz
2.      Cierniak Mateusz – Ilkowice
3.      Dziuban Mateusz – Olszyny (Rzep. S.)
Klasa VI
Dziewczęta
1.      Pres Agnieszka – Siemiechów
2.      Lampa Irena – Siekierczyna
3.      Grygiel Kinga - Bistuszowa
Chłopcy
1.      Świędrych Daniel – Czermna
2.      Mikrut Arkadiusz – Żurowa
3.      Mikos Arkadiusz – Buchcice
Halowa piłka nożna
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Wojnicz
3.      Lisia Góra
4.      Jastrzębia
Chłopcy
1.      Dąbrówka Tuchowska
2.      Wola Rzędzińska nr 1
3.      Łęg Tarnowski
4.      Pleśna
Tenis stołowy indywidualny
Dziewczęta
1.      Kozioł Zuzanna – Skrzyszów
2.      Złotowska Aleksandra – Żabno
3.      Pach Nikola - Zakliczyn
Chłopcy
1.      Galus Mateusz – Skrzyszów
2.      Hełmecki Szymon – Zakliczyn
3.      Damian Wiktor - Pleśna
Tenis stołowy drużynowy
Dziewczęta
1.      Zakliczyn
2.      Wola Lubecka
3.      Wola Rzędzińska nr 1
4.      Wojnicz
Chłopcy
1.      Zakliczyn
2.      Skrzyszów
3.      Poręba Radlna
4.      Czermna
Szachy
Dziewczęta
1.      Poręba Weronika – Łowczów
2.      Sarad Małgorzata – Zalasowa
3.      Słowińska Sara - Zakliczyn
Chłopcy
1.      Surdel Dariusz – Łowczów
2.      Magdziarczyk Tomasz – Zalasowa
3.      Kotwieja Eryk - Tarnowiec

Koszykówka
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Siemiechów
3.      Lisia Góra
4.      Tarnowiec
Chłopcy
1.      Zalasowa
2.      Tuchów
3.      Łęg Tarnowski
4.      Zawada
Piłka siatkowa
Dziewczęta
1.      Zalasowa
2.      Gromnik
3.      Zbylitowska Góra
4.      Lisia Góra
Chłopcy
1.      Gromnik
2.      Żabno
3.      Ciężkowice
4.      Rudka
Piłka ręczna
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Zakliczyn
3.      Tarnowiec
4.      Wojnicz
Chłopcy
1.      Tuchów
2.      Gromnik
3.      Skrzyszów nr 1
4.      Wola Rzędzińska nr 1
Sztafetowe biegi przełajowe
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Wola Rzędzińska nr 1
3.      Siemiechów
Chłopcy
1.      Tuchów
2.      Wola Rzędzińska nr 1
3.      Gromnik
Piłka nożna
Chłopcy
1.      Dąbrówka Tuchowska
2.      Gromnik
3.      Wola Rzędzińska nr 1
4.      Łękawica


Czwórbój la
Dziewczęta
1.      Zakliczyn
2.      Siemiechów
3.      Wola Rzędzińska nr 1
Chłopcy
1.      Wojnicz
2.      Gromnik
3.      Wola Rzędzińska nr 1


Gimnazjada Młodzieży


Indywidualne biegi przełajowe
Klasa I
Dziewczęta
1.      Zbylut Marcelina – Ołpiny
2.      Kawecka Aleksandra – Chojnik
3.      Sawicka Patrycja - Siedliska
Chłopcy
1.      Lesiak Kacper – Lubcza
2.      Ryndak Michał – Olszyny (Rzep. S.)
3.      Sutkowski Mateusz - Tarnowiec
Klasa II
Dziewczęta
1.      Nowak Jowita – Wojnicz
2.      Skalak Izabela – Niedomice
3.      Łątka Daria - Pleśna
Chłopcy
1.      Nowakowski Dariusz – Rzepiennik Biskupi
2.      Lompczyk Bartłomiej – Niedomice
3.      Augustyn Arkadiusz – Ołpiny
Klasa III
Dziewczęta
1.      Zegar Weronika – Zaczarnie
2.      Rzepka Oliwia – Pleśna
3.      Kamykowska Julia - Zaczarnie
Chłopcy
1.      Czwakiel Bartłomiej – Wola Rzędzińska nr 1
2.      Lesiak Kamil – Lubcza
3.      Gawlik Łukasz - Rzuchowa
Indywidualna liga la
Bieg na 100 m
Dziewczęta
1.      Mikos Aleksandra – Tuchów
2.      Rutka Joanna – Gromnik
3.      Kunstler Gabriela – Zbylitowska Góra
Chłopcy
1.      Zaucha Patryk – Wola Rzędzińska
2.      Ojczyk Wojciech – Zakliczyn
3.      Seremet Mateusz - Wojnicz
Bieg na 300 m
Dziewczęta
1.      Węgrzyn Joanna – Wojnicz
2.      Szostakiewicz Kinga – Zbylitowska Góra
3.      Kipiel Wioletta - Gromnik
Chłopcy
1.      Seremet Mateusz – Wojnicz
2.      Luszowski Krzysztof – Tuchów
3.      Włodyka Mateusz - Ciężkowice
Bieg długi 600 dz/1000 chł. M
Dziewczęta
1.      Hekłowska Aneta – Gromnik
2.      Nowak Jowita – Wojnicz
3.      Gryl Gabriela - Wojnicz
Chłopcy
1.      Gołąb Tomasz – Wojnicz
2.      Połeć Adrian – Zbylitowska Góra
3.      Łąbuda Przemysław - Wojnicz
Sztafeta 4*100 m
Dziewczęta
1.      Wojnicz
2.      Tuchów
3.      Gromnik
Chłopcy
1.      Zakliczyn
2.      Wojnicz
3.      Zbylitowska Góra
Sztafeta „szwedzka”
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Wola Rzędzińska
3.      Zbylitowska Góra
Chłopcy
1.      Wola Rzędzińska
2.      Tuchów
3.      Zbylitowska Góra
Skok w dal
Dziewczęta
1.      Socha Maria – Gromnik
2.      Kulikowska Ewa – Tuchów
3.      Stano Klaudia – Wola Rzędzińska
Chłopcy
1.      Ojczyk Wojciech – Zakliczyn
2.      Tworkiewicz Robert – Wojnicz
3.      Prendota Przemysław – Wola Rzędzińska
Pchnięcie kulą
Dziewczęta
1.      Flaga Joanna – Wola Rzędzińska
2.      Socha Maria – Gromnik
3.      Kiełbasa Mariola - Zakliczyn
Chłopcy
1.      Wróbel Michał – Ciężkowice
2.      Mastalski Mateusz – Ciężkowice
3.      Wątroba Damian – Zbylitowska Góra
Halowa piłka nożna
Dziewczęta
1.      Tuchów
2.      Gromnik
3.      Wojnicz
4.      Miechowice Wielkie
Chłopcy
1.      Tuchów
2.      Wola Rzędzińska nr 1
3.      Zakliczyn
4.      Radłów
Tenis stołowy indywidualny
Dziewczęta
1.      Galus Katarzyna – Skrzyszów
2.      Szpilska Roksana – Żabno
3.      Jasiczek Gabriela - Szerzyny
Chłopcy
1.      Tatarczuch Rafał – Żabno
2.      Sylwester Lech – Nieciecza
3.      Bil Maksymilian - Żabno
Tenis stołowy drużynowy
Dziewczęta
1.      Źabno
2.      Szerzyny
3.      Lubcza
4.      Skrzyszów
Chłopcy
1.      Żabno
2.      Zakliczyn
3.      Pogórska Wola
4.      Pleśna
Szachy
Dziewczęta
1.      Świerczek Karolina – Zakliczyn
2.      Gancarz Sabina – Skrzyszów
3.      Trepa Helena - Rzuchowa
Chłopcy
1.      Kisiel Jan – Wojnicz
2.      Poręba Rafał – Tuchów
3.      Surmacz Albert - Tuchów
Koszykówka
Dziewczęta
1.      Koszyce Wielkie
2.      Niedomice
3.      Gromnik
4.      Tuchów
Chłopcy
1.      Tarnowiec
2.      Wojnicz
3.      Tuchów
4.      Ryglice
Piłka siatkowa
Dziewczęta
1.      Wierzchosławice
2.      Zaczarnie
3.      Rzuchowa
4.      Gromnik
Chłopcy
1.      Wola Rzędzińska
2.      Tuchów
3.      Żabno
4.      Zalasowa
Piłka ręczna
Dziewczęta
1.      Koszyce Wielkie
2.      Zaborowice
3.      Skrzyszów
4.      Tuchów
Chłopcy
1.      Skrzyszów
2.      Pleśna
3.      Zalasowa
4.      LisiaGóra
Sztafetowe biegi przełajowe
Dziewczęta
1.      Wojnicz
2.      Pleśna
3.      Tuchów
Chłopcy
1.      Wojnicz
2.      Pleśna
3.      Grabno
Piłka nożna
Chłopcy
1.      Radłów
2.      Tuchów
3.      Wola Rzędzińska
4.      Ryglice
Drużynowa liga la
Dziewczęta
1.      Wojnicz
2.      Wola Rzędzińska
3.      Zakliczyn
Chłopcy
1.      Wojnicz
2.      Zakliczyn
3.      Wola RzędzińskaPrezes PSZS w Tarnowie

Edward Cudek