piątek, 23 września 2016

Rejestracja i uaktualnienie szkolnego systemu SRS !!!


Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje, że przedłuża rejestracje szkół do 30 września 2016 r. Szkoły, które były zarejestrowane w ubiegłym roku muszą uaktualnić swoje dane (dane szkoły, dyscypliny w których szkoła chce wziąć udział w tym roku szkolnym. Uzupełnić, skorygować listę zgłoszonych dzieci, uzupełnić dane nauczyciela – administratora SRS ze szkoły). 

środa, 21 września 2016

Zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego !!!

W dniu 30.09.2016 r. (piątek), o godzinie 12.30,  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego.
Porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie zebrania.
2. Powitanie przybyłych gości oraz wszystkich zebranych.
3.Przedstawienie sprawozdania za miniony rok szkolny przez prezesa PSZS w Tarnowie.
4. Omówienie sytuacji dotyczącej organizacji zawodów i dalszej współpracy PSZS w Tarnowie z Zarządem Powiatu i Wydziałem Edukacji Promocji i Kultury.
5. Dyskusja.
6. Wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MSZS w Krakowie.
7. Omówienie kalendarza sportowego na nowy rok szkolny.
8. Sprawy bieżące: logowanie do systemu SRS, składka członkowska na rok 2016.
9. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność wszystkich Gminnych Organizatorów Sportu obowiązkowa !!!

Finał powiatowy Gimnazjady Młodzieży w Indywidualnej Lidze Lekkoatletycznej, Tarnów 29.09.2016 r.

W dniu 29.09.2016 r. (czwartek) na stadionie TOSiR Tarnów odbędzie się finał powiatowy  Gimnazjady Młodzieży w Indywidualnej Lidze Lekkoatletycznej.

Godz. 9.30 - 10.00 - przyjazdy drużyn, wypełnianie kart zgłoszeń.
Godz. 10.00 - 12.30 - przebieg zawodów
Godz. 12.30 - 12.45 - podsumowanie i zakończenie imprezy

Organizator:

Piotr Styczyński

wtorek, 13 września 2016

Propozycja kalendarza sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży na rok szkolny 2016/2017W związku z brakiem funduszy na organizację  zawodów sportowych w powiecie tarnowskim wszystkie imprezy zaplanowane w kalendarzu wstrzymane są do odwołania. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ostatnim tygodniu września. Spotkanie Gminnych Organizatorów Sportu planowane pod koniec września.


Prosimy o przeprowadzenie zawodów gminnych w sztafetowych biegach przełajowych (uwaga zmiana) i lidze lekkoatletycznej.
Zmianie uległ sposób przeprowadzania zawodów w sztafetowych biegach przełajowych. Zapraszam do regulaminów na stronę internetową MSZS w Krakowie.


Regulaminy SZS i kalendarz sportowy w roku szkolnym 2016/2017 !!!

Na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego dostępne są regulaminy i kalendarze imprez sportowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Szkół na rok szkolny 2016/2017.
Zapraszam do wglądu, gdyż pojawiło się trochę zmian w regulaminie (biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe - Igrzyska Młodzieży Szkolnej i kilka innych).