piątek, 29 września 2017

Zebranie Gminnych Organizatorów Sportu, Tuchów 28.09.2017 r.

Dzięki uprzejmości Pana Marka Srebry  - dyrektora MOSiR w Tuchowie odbyło się, przy tamtejszej hali sportowej, zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego. Celem spotkania było ustalenie harmonogramu działań na najbliższy rok szkolny, na dwóch poziomach edukacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum.

W związku z reformą oświaty struktura rozgrywek nie uległa dużym przeobrażeniom.. Zmieniło się przede wszystkim nazewnictwo na pierwszych dwóch poziomach współzawodnictwa sportowego. W miejsce "Igrzysk Młodzieży Szkolnej" pojawiła się nazwa - "Igrzyska Dzieci", natomiast "Gimnazjadę Młodzieży" zastąpiły "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". Nie ma to wpływu na system współzawodnictwa i praktycznie wszystkie zawody będą odbywać się na podobnych zasadach co dotychczas.
Zebranie prowadził prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie - Edward Cudek, który przedstawił przygotowany wcześnie kalendarz oraz przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie.

W spotkaniu brali udział GOS z powiatu tarnowskiego, którzy odpowiadają za organizację rozgrywek w swoich gminach oraz pomagają w prowadzeniu współzawodnictwa sportowego. 
Na wspólnym posiedzeniu ustalono harmonogram rozgrywek oraz miejsca, w których zawody powiatowe będą się odbywać. Podjęto również bardzo ważną decyzję dotyczącą organizacji rozgrywek. W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie biorący udział w systemie współzawodnictwa będą zobligowani do posiadania przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku takiego dokumentu drużynie będzie groziła dyskwalifikacja.
W szczególnych sytuacjach opiekun drużyny może przedstawić zaświadczenie od dyrektora szkoły informujące o tym, że dany uczeń uczęszcza do określonej szkoły.
Sporo czasu zostało poświęcone, na dyskusję nt. braku środków finansowych na organizację systemu współzawodnictwa. W związku z zaistniałą sytuacją w ubiegłym roku szkolnym nie odbyły się żadne zawody lekkoatletyczne, a w grach zespołowych spadła frekwencja szkół, biorących dotychczas udział w zawodach. Przez taki stan rzeczy ponad 2000 uczniów z terenu powiatu tarnowskiego, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów nie wzięła udziału w imprezach sportowych. 


sobota, 23 września 2017

Zebranie Gminnych Organizatorów Sportu w powiecie tarnowskim, Tuchów 28.09.2017 r.

W dniu 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w hali MOSiR w Tuchowie odbędzie się zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego. Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Poniżej dostępny wzór kalendarza z proponowanymi terminami. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag.
Prosimy również o zastanowienie się nad ewentualną organizacją zawodów w swoich gminach.


Kalendarz na rok szkolny 2017/2018


Przypominamy o cyklu imprez lekkoatletycznych, które odbędą się w najbliższym tygodniu, zachęcając do udziału.
Szczegóły w artykułach poniżej.

wtorek, 19 września 2017

Informacje dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego w powiecie tarnowskim w roku szkolnym 2017/2018.


Kalendarz współzawodnictwa - Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej - wzór

Kalendarz zawiera tylko terminy zgłoszeń do finałów rejonowych bądź wojewódzkich.
Całość zostanie ostatecznie ustalona (terminy, miejsca) na zebraniu Gminnych Organizatorów Sportu.
Planowany termin spotkania zostanie podany wkrótce.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z regulaminem współzawodnictwa na stronie MSZS w Krakowie.
W związku z reformą oświaty jest kilka zmian.

Wszystkich biorących udział w programie SKS prosimy o uzupełnienie dzienników elektronicznych od początku programu, czyli od stycznia.