środa, 18 marca 2015

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Poronin 05,06.03.2015 r.W dniach 5 – 6 marca 2015 r., w Poroninie, odbyły się kolejne, coroczne warsztaty metodyczne powiązane z konferencją nauczycieli wychowania fizycznego z naszego powiatu. Szkolenie zorganizowane zostało dzięki wsparciu Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, a w szczególności Dyrektora tegoż Wydziału Pana dr hab. Edmunda Juśko, Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie oraz „Stowarzyszenia z Przyszłością”, działającego przy ZSOiZ w Gromniku, propagującego rozwój kultury fizycznej w powiecie tarnowskim. 
Zajęcia zorganizowali: Marek Robak – doradca metodyczny przy SCE w Tarnowie, Marek Dziuban – Przewodniczący Komisji Nauczycieli Wychowania Fizycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego, vce – prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie oraz Edward Cudek – prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie.


Głównym tematem szkolenia było: „Planowanie i organizacja zajęć z wychowania fizycznego w świetle nowej podstawy programowej”. Przeprowadzone zostały również warsztaty metodyczne, dotyczące doskonalenia metodyki nauczania narciarstwa alpejskiego, pływania i ratownictwa wodnego. Wpisały się one dokładnie w tematykę szkolenia, gdyż dotyczyły alternatywnych form aktywności ruchowej, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów. Wydaje się, że jest to dobry kierunek, aby takie dyscypliny sportu jak: narciarstwo, pływanie, łyżwiarstwo, kolarstwo wdrażać częściej do programów nauczania. Nie jest to z pewnością zadanie łatwe ze względu na możliwości szkół w tym zakresie. Nie mniej jednak są to z pewnością aktywności ruchowe, do których każdy może sięgnąć w dowolnym okresie swojego życia, więc tym bardziej warto im poświęcić sporo uwagi.Odbyło się także spotkanie, na którym omówiono stan współzawodnictwa sportowego na wszystkich szczeblach edukacyjnych oraz aktualne problemy z tym związane. W zgodnej opinii członków Zarządu PSZS w Tarnowie rywalizacja sportowa w bieżącym roku szkolnym przebiega bez większych zakłóceń. Jest to bez wątpienia zasługa Gminnych Organizatorów Sportu, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do sprawnej organizacji zawodów sportowych. Ważną cegiełkę dorzucają władze powiatowe, które wspierają finansowo działalność PSZS w Tarnowie, a  bez tego odpowiednie przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego nie byłoby możliwe.
W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli i działaczy kultury fizycznej z powiatu tarnowskiego.