sobota, 9 stycznia 2016

Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego !!!


Do wygrania wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, dzięki zainteresowaniu sponsorów, którzy chcą wspierać naszą działalność związaną z promocją sportu, zdrowego stylu życia i pomocą dla osób niepełnosprawnych. 

Całość wpisowego będzie przeznaczona na zakup urządzenia do nauki pisania dla dziecka niepełnosprawnego.

Regulamin Charytatywnego Turnieju Tenisa Stołowego – 16-17 stycznia 2016r. - Wielka Wieś / Grabno
 1. Cele
 1. Rozpowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu
 2. Propagowanie tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej na całe życie dla każdego
 3. Integracja społeczności lokalnej i pomoc osobom niepełnosprawnym
 4. Promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
 1. Organizator, sponsorzy i patroni
 1. Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wielkiej Wsi
 3. Burmistrz Wojnicza
 4. Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu
 1. Miejsce i data
 1. 16 stycznia 2016, godz. 10:00 – Niepubliczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie
  - kategoria dziewczęta SP, chłopcy SP, dziewczęta GIM, chłopcy GIM
 2. 17 stycznia 2016 - Sala sportowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Wielka Wieś 210,
  - kategoria OPEN Amator, OPEN Zawodnicy
 1. System rozgrywek
 1. Do turnieju mogą przystąpić amatorzy bez licencji oraz zawodnicy z licencjami, ale w osobnej kategorii
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do gry jest posiadanie przez niego pisemnej zgody opiekuna/rodzica na udział w zawodach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji.
 3. Każdy zawodnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość.
 4. Każdy zawodnik musi dokonać oficjalnego zgłoszenia do zawodów drogą mailową lub w dniu zawodów
  w Biurze Zawodów do godz. 9:45 podając odpowiednią dla siebie kategorię.
 5. Zawodnicy w kategoriach SP i GIM biorą udział w turnieju bez wpisowego. Zawodnicy w kategorii OPEN wnoszą opłatę w wysokości 7,00zł – darowizna na cele charytatywne.
 6. Przed rozgrywkami w każdej kategorii zawodnicy losują numery startowe w celu rozstawienia drabinki turniejowej.
 7. Organizator zapewnia min. 4 stoły, stoliki sędziowskie, piłeczki oraz numeratory. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiety. Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne o niebrudzących podeszwach.
 8. Zawodnicy rywalizują systemem do dwóch przegranych meczy lub „każdy z każdym” – w zależności od liczby zawodników w kategorii.
 9. Mecz rozstrzygamy po dwóch lub trzech wygranych setach, każdy set do 11 punktów lub do przewagi dwóch punktów, serwis naprzemienny co dwa punkty, w grze na przewagi co jeden serwis.
 10. Zawodnik wygrywający swój mecz ma obowiązek zgłosić szczegółowy wynik do Biura Zawodów.
 11. Zawodnicy podzieleni są na 6 kategorii:
  - szkoła podstawowa – chłopcy
  - szkoła podstawowa – dziewczęta
  - gimnazjum – chłopcy
  - gimnazjum – dziewczęta
  - OPEN – AMATOR [razem kobiety i mężczyźni – bez licencji]
  - OPEN – ZAWODNIK [razem kobiety i mężczyźni – z licencjami]
 1. Nagrody
 1. Za miejsca od 1-3 w każdej kategorii zawodnicy otrzymają statuetki/puchary
 2. Za miejsca 1-10 zawodnicy otrzymają dyplomy, 1-5 nagrody rzeczowe.
 3. Wśród wszystkich zawodników rozlosujemy nagrody rzeczowe na zakończenie rozgrywek każdej kategorii
 4. Każdy zawodnik w kategoriach SP i GIM otrzyma talon na poczęstunek na stanowisku zdrowego żywienia
 1. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnik dokonujący zapisu do Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku związanych z Turniejem.
 2. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni przez zawodników, nie mniej jednak zabezpieczy służby informacyjno – porządkowe czuwające na bezpieczeństwem zawodników.
 3. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 4. Organizator zapewnia apteczkę i środki pierwszej pomocy.
 5. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganie w kwestiach tutaj nie ujętych należy do organizatora turnieju, czyli UKS Wielka Wieś.