Finał powiatowy i rejonowy ID i IMS w piłce nożnej chłopców. Finał powiatowy w lekkiej atletyce. Linki po prawej stronie.

wtorek, 15 marca 2016

Nauczyciele uczą też samych siebie…


Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tarnowie byli organizatorami  szkolenia wyjazdowego dla nauczycieli wychowania fizycznego, które odbyło się w dniach 09-11 marca 2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Za Lasem w Poroninie. Partnerem szkolenia było Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz  „Stowarzyszenie z Przyszłością” działające w gminie Gromnik. W warsztatach udział wzięło kilkunastu nauczycieli reprezentujących wszystkie poziomy nauczania. Tematami tegorocznego spotkania były:I. Pierwsza pomoc przedmedyczna i procedury postępowania w razie wypadku na lekcjach wychowania fizycznego: 
II. Dokumentowanie zaistniałych wypadków podczas zajęć wychowania fizycznego  III. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych  jako poszerzenie oferty programowej szkół.
IV. Motywacja i emocje – rola nauczyciela w czasie lekcji narciarstwa.
V. Organizacja i planowanie zajęć oraz  dobór sprzętu i terenu podczas lekcji narciarstwa.
VI. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Wykłady prowadzili : Grzegorz Nagel – ratownik instruktor sądeckiego WOPR, Rafał Galas – instruktor narciarstwa, Edward Cudek – prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie oraz Marek Dziuban – doradca metodyczny SCE w Tarnowie i wiceprezes PSZS w Tarnowie. Uczestnicy warsztatów podkreślali  profesjonalizm wykładowców i trafny dobór formy szkolenia. Nauczyciele po zakończeniu warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe, które zobowiązali się rozpowszechnić w szkołach oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.