środa, 21 września 2016

Zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego !!!

W dniu 30.09.2016 r. (piątek), o godzinie 12.30,  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego.
Porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie zebrania.
2. Powitanie przybyłych gości oraz wszystkich zebranych.
3.Przedstawienie sprawozdania za miniony rok szkolny przez prezesa PSZS w Tarnowie.
4. Omówienie sytuacji dotyczącej organizacji zawodów i dalszej współpracy PSZS w Tarnowie z Zarządem Powiatu i Wydziałem Edukacji Promocji i Kultury.
5. Dyskusja.
6. Wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MSZS w Krakowie.
7. Omówienie kalendarza sportowego na nowy rok szkolny.
8. Sprawy bieżące: logowanie do systemu SRS, składka członkowska na rok 2016.
9. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność wszystkich Gminnych Organizatorów Sportu obowiązkowa !!!