piątek, 29 września 2017

Zebranie Gminnych Organizatorów Sportu, Tuchów 28.09.2017 r.

Dzięki uprzejmości Pana Marka Srebry  - dyrektora MOSiR w Tuchowie odbyło się, przy tamtejszej hali sportowej, zebranie Gminnych Organizatorów Sportu z powiatu tarnowskiego. Celem spotkania było ustalenie harmonogramu działań na najbliższy rok szkolny, na dwóch poziomach edukacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum.

W związku z reformą oświaty struktura rozgrywek nie uległa dużym przeobrażeniom.. Zmieniło się przede wszystkim nazewnictwo na pierwszych dwóch poziomach współzawodnictwa sportowego. W miejsce "Igrzysk Młodzieży Szkolnej" pojawiła się nazwa - "Igrzyska Dzieci", natomiast "Gimnazjadę Młodzieży" zastąpiły "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". Nie ma to wpływu na system współzawodnictwa i praktycznie wszystkie zawody będą odbywać się na podobnych zasadach co dotychczas.
Zebranie prowadził prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie - Edward Cudek, który przedstawił przygotowany wcześnie kalendarz oraz przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie.

W spotkaniu brali udział GOS z powiatu tarnowskiego, którzy odpowiadają za organizację rozgrywek w swoich gminach oraz pomagają w prowadzeniu współzawodnictwa sportowego. 
Na wspólnym posiedzeniu ustalono harmonogram rozgrywek oraz miejsca, w których zawody powiatowe będą się odbywać. Podjęto również bardzo ważną decyzję dotyczącą organizacji rozgrywek. W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie biorący udział w systemie współzawodnictwa będą zobligowani do posiadania przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku takiego dokumentu drużynie będzie groziła dyskwalifikacja.
W szczególnych sytuacjach opiekun drużyny może przedstawić zaświadczenie od dyrektora szkoły informujące o tym, że dany uczeń uczęszcza do określonej szkoły.
Sporo czasu zostało poświęcone, na dyskusję nt. braku środków finansowych na organizację systemu współzawodnictwa. W związku z zaistniałą sytuacją w ubiegłym roku szkolnym nie odbyły się żadne zawody lekkoatletyczne, a w grach zespołowych spadła frekwencja szkół, biorących dotychczas udział w zawodach. Przez taki stan rzeczy ponad 2000 uczniów z terenu powiatu tarnowskiego, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów nie wzięła udziału w imprezach sportowych.