wtorek, 16 kwietnia 2019

Wraca finansowanie zawodów przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie !!!


W związku z decyzją o przywróceniu (i zwiększeniu jednocześnie) dotacji do szkolnego współzawodnictwa sportowego w powiecie tarnowskim, na wszystkich szczeblach edukacyjnych, (została podjęta w dniu 12 marca na sesji Rady Powiatu) podejmujemy kroki w celu przywrócenia systemu wg podobnych zasad, które funkcjonowały wcześniej. Dziękujemy Zarządowi Powiatu, na czele z Panem Starostą Romanem Łucarzem oraz Radnym za podjęcie decyzji, która ułatwi organizację współzawodnictwa sportowego oraz poprawi rangę i prestiż imprez powiatowych.

Organizatorzy zawodów finałowych proszeni są o przygotowanie pisma (wzór do pobrania poniżej) i wysłanie faxem do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie z podaniem ilości pucharów, medali oraz napisów na plakietki do pucharów.
Kwestie związane z sędziowaniem zawodów zostaną rozwiązane do końca maja.

                                                                           

                                                                                                                                      Prezes 
                                                                                                                            PSZS w Tarnowie
                                                                                                                               Edward Cudek

Wzór pisma na finał powiatowy