poniedziałek, 10 czerwca 2013

Sprawozdanie PSZS w Tarnowie za rok 2012/2013. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum !!!
           

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2012/2013
Szkoła Podstawowa i GimnazjumW roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PSZS w Tarnowie. W szkołach podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczniowie startowali w 21 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców. Były to: indywidualne biegi przełajowe, halowa piłka nożna, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, szachy, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny.
W szkołach gimnazjalnych w ramach Gimnazjady Młodzieży uczniowie startowali w 23 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców. Były to: indywidualne biegi przełajowe, indywidualna liga lekkoatletyczna, halowa piłka nożna, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, szachy, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, drużynowa liga lekkoatletyczna.
Zawody odbywały się według kalendarza powiatowego ustalonego we wrześniu 2012 r. na zebraniu Gminnych Organizatorów Sportu w Powiecie Tarnowskim, które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego. Wszystkie zawody powiatowe poprzedzone były rozgrywkami gminnymi, których celem było wyłonienie najlepszych zawodników, bądź drużyn do reprezentowania szkół na wyższym szczeblu.
Rozgrywki z gier zespołowych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzone były systemem, z podziałem na „północ” i „południe” powiatu i rozgrywaniem zawodów półfinałowych. Zawody półfinałowe miały na celu wyłonienie po dwóch finalistów z każdej części powiatu. Zwycięzca finału powiatowego awansował bezpośrednio do zawodów rejonowych.
Wyjątek stanowiły zawody w biegach przełajowych (indywidualnych i sztafetowych), szachach, indywidualnej i drużynowej lidze lekkoatletycznej, gdzie zawodnicy i drużyny uzyskiwały awans do finału powiatowego bezpośrednio po zawodach gminnych.
Przeprowadzenie zawodów powiatowych przyjmowali na siebie Gminni Organizatorzy Sportu, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, które przeznaczyło środki na obsługę sędziowską (półfinały i finały powiatowe) oraz zakup pucharów i medali dla uczestników finałów powiatowych.      
Nie bez znaczenia jest pomoc Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, które bierze na siebie ciężar rozliczania środków pieniężnych, które przeznacza na działalność sportu szkolnego.Wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

1. SP Gromnik – 176 - pkt
2. SP Wola Rzędzińska nr 1 – 170 pkt
3. SP Wojnicz – 164 pkt
4. SP Tuchów – 152 pkt
5. SP Zakliczyn – 152 pkt
6. SP Pleśna – 99 pkt
7. SP Siemiechów – 98 pkt
8. SP Lisia Góra – 96 pkt
9. SP Skrzyszów – 94 pkt
10. SP Szerzyny – 83 pktWyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Gimnazjady Młodzieży:

1. GP Tuchów – 214 pkt
2. GP Wojnicz – 206 pkt
3. GP Ciężkowice – 184 pkt
4. GP Wola Rzędzińska nr 1 – 170 pkt
5. GP Gromnik – 154 pkt
6. GP Tarnowiec – 138 pkt
7. GP Zakliczyn – 130 pkt
8. GP Pleśna – 124 pkt
9. GP Rzuchowa – 116 pkt
10. GP Szerzyny – 109 pkt


 Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących  w poszczególnych sportach  systemu współzawodnictwa PSZS w roku 2012/2013.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej


Dyscyplina
Zawody gminne
Dziewczęta
Zawody gminne Chłopcy
Zawody powiatowe Dziewczęta
Zawody powiatowe chłopcy
 Indywidualne biegi przełajowe
720
720
150
150
Halowa piłka nożna
800
800
150
180
Tenis stołowy
indywidualny
256
256
62
69
Tenis stołowy drużynowy
240
240
48
48
Szachy

150
150
29
32
Piłka siatkowa

800
800
190
180
Koszykówka

800
800
168
168
Piłka ręczna

960
960
158
192
Sztafetowe biegi przełajowe

800
800
90
90
Piłka nożna

800
800
-
200
Czwórbój la

480
480
58
57
Suma

6806
6806
1103
1366Łącznie zawody gminne – 13 612 uczniów

Łącznie zawody powiatowe – 2 469 uczniów

Razem – 16 081 uczniów
Gimnazjada Młodzieży


Dyscyplina
Zawody gminne
Dziewczęta
Zawody gminne Chłopcy
Zawody powiatowe Dziewczęta
Zawody powiatowe chłopcy
 Indywidualne biegi przełajowe
240
240
150
150
Halowa piłka nożna
480
480
180
170
Indywidualna liga la
-
-
61
70
Tenis stołowy
indywidualny
256
256
68
72
Tenis stołowy drużynowy
144
144
51
48
Szachy

125
125
15
26
Piłka siatkowa

480
480
200
190
Koszykówka

480
480
178
178
Piłka ręczna

576
575
168
156
Sztafetowe biegi przełajowe

480
480
110
110
Piłka nożna

480
480
-
170
Drużynowa liga la

-
-
84
88
Suma

3741
3741
1265
1428


Łącznie zawody gminne – 7 482 uczniów

Łącznie zawody powiatowe – 2 693 uczniów

Razem – 10 175 uczniów


Prezes PSZS w Tarnowie

Edward Cudek