środa, 5 czerwca 2013

Indywidualny trójbój LA, Tarnów 12.06.2013 r.

TARNOWSKI  ZWIĄZEK  LEKKIEJ  ATLETYKI

33 – 100  TARNÓW      OS.  LEGIONÓW 16

Tel./Fax. (0-14)  622-43-41 

                                  
Tarnów  04.06.2013r.
DYREKCJA

                                        SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH


                          REGULAMIN

ZAWODY INDYWIDUALNE W TRÓJBOJU LA                                  im „Tarnowskich Olimpijczyków” MONIKI BEJNAR  i  ADAMA STAROSTKI


12  Czerwca  -  2013


1. Organizator:           Tarnowski Związek Lekkiej Atletyki,
MLUKS przy Gim Nr 8 Tarnów,
            Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2. Termin:  12.06.2013, (środa)   godzina: 11.00
3. Miejsce:     Stadion „LA”  Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
                        „Jaskółka” w Tarnowie – Mościcach  ul. Traugutta
dojazd z dworca PKP – autobus nr 9,   kierunek Mościce
dojazd PKP od Krakowa – stacja Tarnów – Mościce
4. Uczestnictwo:
            Dwie kategorie wiekowe:
            Rocznik 2001,   2002 i mł.
5. Konkurencje:
            Dziewczęta:      60m,  600m,  w dal
            Chłopcy:           60m,  800m,  w dal

Sposób  rozgrywania  konkurencji:
Biegi  rozgrywane  będą  w seriach  na  czas, w skokach 4 próby  
Nagrody:
                  Za  miejsca  1 – 3  w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale
      Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia  w dniu zawodów
Biuro zawodów:
Hol Hali Sportowej „Jaskółka”  w Tarnowie – Mościcach  ul. Traugutta od godziny 9.30
Uwagi  końcowe:
·         Udostępnione  szatnie  służą  tylko  jako  przebieralnie – organizator  nie
odpowiada  za  pozostawioną  odzież.
·         Telefon  kontaktowy             601 -  618 – 286

Za organizatora
                                                                                                                                 Ryszard   Jasicz