środa, 8 października 2014

Zasady rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego w Licealiadzie
Do rywalizacji zgłoszonych zostało wszystkie dziewięć szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego
§                                 Każda szkoła przystępuje do współzawodnictwa zgodnie z harmonogramem rywalizacji na rok szkolny 2014/2015
§                                 Rywalizacja pomiędzy szkołami prowadzona jest konkurencjach uzgodnionych na spotkaniu organizacyjnym
§                                 Każdorazowe uczestnictwo szkoły w zawodach punktowane jest w zależności od zajętego miejsca zgodnie z załączoną punktacją
§                                 Do punktów zdobytych na etapie współzawodnictwa powiatowego dolicza się punkty zdobyte w rywalizacji rejonów i województwa zgodnie z załączoną punktacją
§                                 Szkoły mogą przystąpić do zawodów wojewódzkich na podstawie zgłoszenia w dyscyplinach objętych harmonogramem MSZS, w których nie prowadzona jest rywalizacja na szczeblu powiatu /narciarstwo, snowboard, pływanie , badminton, rowery górskie MTB, LA /
§                                 Podsumowanie rywalizacji odbędzie się po zakończeniu rywalizacji we wszystkich rozegranych konkurencjach
§                                 Dla szkół, które zajmą miejsca od I do III w końcowej klasyfikacji przewidziane są nagrody
PUNKTACJA – ETAP POWIATOWY
§                                 I m. - 12 pkt
§                                 II m. - 10 pkt
§                                 III m. - 9 pkt
§                                 IV m. - 8 pkt
§                                 V m. - 6 pkt
§                                 VI m. - 5 pkt
§                                 VII m. - 4 pkt
§                                 VIII m. - 3 pkt
§                                 IX m. - 2 pkt
§                                  
1. W dyscyplinach drużynowych, w których rozegrane zostają półfinały i wyłoniona zostaje finałowa czwórka, drużyny zajmujące w grupach 3 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 5           i  uzyskują 6 pkt , 4 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 7  i uzyskują 4 pkt , 5 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 9 i uzyskują 2 pkt.

2. W dyscyplinach indywidualnych /lekkoatletyka, biegi przełajowe/ na szczeblu powiatu stosuje się punktację pomocniczą i przyznaje się punkty drużynowo.

PUNKTACJA – ETAP REJONOWY
§                                 I m. - 8 pkt
§                                 II m. - 6 pkt
§                                 III m. - 4 pkt
§                                 IV m. - 2 pkt

PUNKTACJA – ETAP WOJEWÓDZKI /drużynowo/
§                                 Im. - 12 pkt
§                                 II-III m. - 10 pkt
§                                 IV-VI m. - 8 pkt
§                                 VII-X m. - 6 pkt
§                                 XI-XXI m. - 4 pkt
§                                 XXII-XXXI m. - 3 pkt
§                                 + XXXII m. - 2 pkt

PUNKTACJA – ETAP WOJEWÓDZKI / indywidualnie/
§                                 I m. - 6 pkt
§                                 II-III m. - 5 pkt
§                                 IV-VIII m. - 4 pkt
§                                 IX-XVI m. - 3 pkt
§                                 XVII-XXXII m. - 2 pkt
§                                 + XXXIII m. - 1 pkt