wtorek, 25 listopada 2014

Mikołajkowy turniej w tenisa stołowego !!!


Regulamin Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego
1. Cele
a) Rozpowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu
b) Propagowanie tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej na całe życie dla każdego
c) Integracja społeczności lokalnej
d) Promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
e) Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętym Mikołajem
2. Organizator i patroni
a) Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi
b) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wielkiej Wsi
c) Starostwo Powiatowe w Tarnowie
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu
3. Miejsce i data
a) Sala sportowa ZSP, Wielka Wieś 210, 32-830 Wojnicz, tel. 146791212, 600033941
b) 5 grudnia 2014r., piątek, START: 16:00, Biuro Zawodów od 15:00
4. System rozgrywek
a) Do turnieju mogą przystąpić wyłącznie zawodnicy – amatorzy, nie posiadający licencji zawodniczej
b) Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do gry jest posiadanie przez niego pisemnej zgody
opiekuna/rodzica na udział w zawodach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w rywalizacji.
c) Każdy zawodnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość.
d) Każdy zawodnik musi dokonać oficjalnego zgłoszenia do zawodów drogą mailową lub w dniu zawodów w
Biurze Zawodów do godz. 15:40 podając odpowiednią dla siebie kategorię.
e) Zawodnicy w kategoriach SP i GIM biorą udział w turnieju bez wpisowego. Zawodnicy w kategorii OPEN
wnoszą symboliczną opłatę wpisową w wysokości 2zł/os.
f) Przed rozgrywkami w każdej kategorii zawodnicy losują numery startowe w celu rozstawienia drabinki
turniejowej. Organizator zapewnia 4 stoły, stoliki sędziowskie, piłeczki oraz numeratory.
g) Zawodnicy rywalizują systemem do dwóch przegranych meczy.
h) Mecz rozstrzygamy do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów lub do przewagi dwóch punktów,
serwis naprzemienny co dwa punkty, w grze na przewagi co jeden serwis.
i) Zawodnik wygrywający swój mecz ma obowiązek zgłosić szczegółowy wynik do Stolika sędziów liczących.
j) Zawodnicy podzieleni są na 6 kategorii:
- szkoła podstawowa – chłopcy
- szkoła podstawowa – dziewczęta?
- gimnazjum – chłopcy
- gimnazjum – dziewczęta
- OPEN – mężczyźni
- OPEN - kobiety
5. Nagrody
a) Za miejsca od 1-3 w każdej kategorii zawodnicy otrzymają statuetki
b) Za miejsca 1-10 zawodnicy otrzymają dyplomy
c) Wśród wszystkich zawodników rozlosujemy nagrody rzeczowe na zakończenie rozgrywek każdej kategorii
d) Każdy zawodnik w kategoriach SP i GIM otrzyma talon na poczęstunek na stanowisku zdrowego żywienia
6. Postanowienia końcowe
a) Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni przez zawodników, nie
mniej jednak zabezpieczy służby informacyjno – porządkowe czuwające na bezpieczeństwem zawodników.
b) Organizator nie ubezpiecza zawodników.
c) Organizator zapewnia apteczkę i środki pierwszej pomocy.
d) Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganie w kwestiach tutaj nie ujętych należy do organizatora turnieju, czyli UKS Wielka Wieś.