piątek, 7 listopada 2014

Regulamin kwalifikacji i awansu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimnazjadzie Młodzieży !!!

Regulamin
kwalifikacji i awansu w zawodach organizowanych
przez  Starostwo Powiatowe w Tarnowie i  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tarnowie

      Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie na podstawie Regulaminu Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2014/2015 ustalają następujące zasady kwalifikacji
i awansu do zawodów wyższego szczebla :  
 • Na poziomie szkół  podstawowych uczniowie rywalizują w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
 • Na poziomie szkół  gimnazjalnych uczniowie rywalizują w Gimnazjadzie Młodzieży.
 • Każda szkoła przystępuje do współzawodnictwa sportowego zgodnie z kalendarzem sportowym ustalonym przez Gminnych Organizatorów Sportu i zobowiązana jest do udziału w rozgrywkach gminnych (I etap współzawodnictwa sportowego), jeżeli  takie są organizowane.
 • W przypadku zawodów w grach zespołowych i tenisie stołowym drużynowym, nie ma możliwości, aby w półfinale powiatowym wystartowała  więcej niż jedna drużyna z danej gminy.
 • W przypadku nie rozgrywaniu zawodów gminnych na zawody powiatowe może jechać drużyna wytypowana przez Gminnego Organizatora Sportu.
 1. IDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE.
 • W biegach przełajowych indywidualnych szkół podstawowych i gimnazjów z zawodów gminnych do    finału             powiatowego kwalifikuje się po 6 zawodniczek i po 6 zawodników z każdego rocznika szkół podstawowych / osobno dziewczęta i chłopcy kl. IV, V, VI / i po 6 zawodniczek  i  6 zawodników z  każdego rocznika gimnazjów / osobno  dziewczęta i chłopcy kl. I, II, III /.  
 • Z finału powiatowego do finału wojewódzkiego kwalifikuje się po 6 zawodników/czek / osobno chłopcy i dziewczęta kl. IV, V, VI / i po 6 zawodników/czek z gimnazjów / osobno chłopcy i dziewczęta kl. I, II,III.
 2.  SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE .
 • W biegach przełajowych sztafetowych z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikuje się po dwie             sztafety dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Z finału powiatowego do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się po dwie sztafety dziewcząt i chłopców ze szkół             podstawowych i gimnazjów.
 • Ważne ! Dopuszcza się możliwość startu większej ilości drużyn z danej gminy lub szkoły. Do punktacji powiatowej i klasyfikacji wliczane są wyniki dwóch najlepszych drużyn z danej gminy. Pozostałe szkoły nie są klasyfikowane. Do punktacji nie mogą być wliczone wyniki dwóch sztafet z jednej szkoły.
3. GRY ZESPOŁOWE .
·        W grach zespołowych z zawodów gminnych do półfinału powiatowego kwalifikuje się mistrz gminy                                                       
·        Z półfinałów powiatowych do finału powiatowego awansuje po dwa zespoły, które w finale powiatowym grają            systemem „każdy z każdym” bez zaliczenia wyników z półfinałów.
·        Z finału powiatowego do zawodów rejonowych awansuje mistrz powiatu .
 4.  CZWÓRBÓJ LA. 
 • W czwórboju LA z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikuje się mistrz  gminy.
 • Z finału powiatowego do zawodów rejonowych awansuje po 2 drużyny dziewcząt i chłopców.
 • Ważne ! Dopuszcza się udział uczniów więcej niż jednej szkoły z danej gminy na zawodach w czwórboju lekkoatletycznym, ale do punktacji powiatowej i końcowej klasyfikacji wliczana jest szkoła, która osiągnęła wyższe miejsce. Pozostałe szkoły nie są klasyfikowane.
 5.  TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY.    
·        W tenisie stołowym drużynowym z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje mistrz gminy.
·        Z półfinałów powiatowych do finału powiatowego kwalifikują się po dwie drużyny, które w finale powiatowym       grają systemem „każdy z każdym” bez zaliczenia wyników półfinałów.
·        Z finału powiatowego do zawodów rejonowych awansują po 2 drużyny dziewcząt i chłopców
 6.  TENIS STOŁOWY IDYWIDUALNY.
 • W tenisie stołowym indywidualnym z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje po 4 dziewczęta i 4 chłopców.
 • Z półfinałów powiatowych do finału powiatowego kwalifikuje się po 8 zawodniczek i zawodników.
 • Z finału powiatowego do zawodów rejonowych awansuje po 6 zawodniczek i zawodników.
 7.  LIGA LEKKOATLETYCZNA INDYWIDUALNA.
 • W lidze lekkoatletycznej indywidualnej z zawodów gminnych do finału powiatowego awansuje po 3  osoby w             konkurencjach biegowych i po 2 osoby konkurencjach technicznych /pozostałe osoby PK/.
 • Z finału powiatowego do finału wojewódzkiego kwalifikuje się 3  osoby w konkurencjach biegowych i po 2   osoby w konkurencjach technicznych.
 • Ważne ! W zawodach powiatowych może wziąć udział większa liczba uczniów z danej szkoły (bądź gminy), niż jest przewidziana w małopolskim regulaminie kwalifikacji i awansu ( po dwie osoby w konkurencjach technicznych, po trzy w konkurencjach biegowych wg regulaminu). Do punktacji końcowej i klasyfikacji wliczane są  wyniki osób na najwyższych dwóch miejscach w konkurencjach technicznych i trzech osób w konkurencjach biegowych z danej szkoły lub kilku szkół. Pozostałe wyniki nie są klasyfikowane.
 8.  LIGA LEKKOATLETYCZNA DRUŻYNOWA.
 • W drużynowej lidze lekkoatletycznej z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikuje się mistrz gminy.
 • Z finału powiatowego do zawodów wojewódzkich awansuj po 1 drużynie dziewcząt i chłopców.
 • Ważne ! Dopuszcza się udział uczniów więcej niż jednej szkoły z danej gminy na zawodach w drużynowej lidze lekkoatletycznej, ale do punktacji powiatowej i końcowej klasyfikacji wliczana jest szkoła, która osiągnęła wyższe miejsce. Pozostałe szkoły nie są klasyfikowane.
9.  SZACHY.
 • W szachach szkół podstawowych i gimnazjów z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikuje się  po 3 dziewczęta i 3 chłopców.
 • Z finału powiatowego do finału wojewódzkiego kwalifikuje się  po 3 dziewczęta i 3 chłopców.
10.  HALOWA PIŁKA NOŻNA.
 • W halowej piłce nożnej z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje mistrz gminy. Z każdego                   półfinału do finału powiatowego awansują po dwie drużyny, które rywalizują w finale systemem „każdy z każdym”          bez zaliczenia wyników z półfinałów.
 • Z finału powiatowego   do zawodów rejonowych kwalifikuje się dwie drużyny.

Od poziomu finału powiatowego obowiązuje regulamin kwalifikacji i awansu zgodny z wytycznymi Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, który dostępny jest w kalendarzu wojewódzkim, na dany rok szkolny.

Zasady punktacji
Punktacja drużynowa:
I m – 18 pkt
II m – 16 pkt
III m – 14 pkt
IV m – 12 pkt
V m – VIII m – 10 pkt
IX m – XII m – 8 pkt
XIII m – XVI m – 6 pkt
XVII m – XX m – 4 pkt
XXI m – XXIV m – 2 pkt
XXV m – XXXII m – 1 pkt

Punktacja indywidualna

I m – 6 pkt
II m – III m -5 pkt
IV m – VI m – 4 pkt
VII m – X m – 3 pkt
XI m – XVI m – 2 pkt
XVII m – XXXII m – 1 pkt

Punkty zdobyte w zawodach indywidualnych są sumowane i przeliczane na punktacje drużynową szkół. Do tych dyscyplin zalicza się: indywidualne biegi przełajowe, indywidualną ligę lekkoatletyczną, tenis stołowy indywidualny, szachy.


Zawody w tenisie stołowym drużynowym są punktowane następująco:

I m – 12 pkt
II m – 10 pkt
III m – 8 pkt
IV m – 6 pkt
V m – VIII m – 4 pkt
IX m – XII – 2 pkt
XIII – XVI – 1 pkt