poniedziałek, 24 października 2016

Szkolny Klub Sportowy. Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni PaństwoMinisterstwo Sportu i Turystyki planuje od 2017 roku wprowadzić nowy program upowszechniania kultury fizycznej pod roboczą nazwą „ Szkolny Klub Sportowy”.

Założeniem tego programu jest pomoc w sfinansowaniu wynagrodzeń nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego.

To niezwykle cenna inicjatywa, która przynajmniej w części będzie mogła zapobiec tendencji zmniejszania się ilości godzin przeznaczanych na sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkole.

Szkolny Związek Sportowy został zobowiązany do zdobycia informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji tego zadania w polskich szkołach.

Ponieważ i dla Was i dla nas program Szkolny Klub Sportowy powinien być jednym z priorytetów prosimy Was o pomoc w zebraniu interesujących Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale i Szkolny Związek Sportowy informacji.Prosimy o wypełnienie do dnia 3.11.2016 roku specjalnej ankiety zamieszczonej na stronie


Mamy nadzieję, że wypełni ją większość szkół, co pozwoli na uzyskanie statystycznie istotnego obrazu stanu „na dziś” zajęć sportowych realizowanych przez Szkolne Kluby Sportowe. Wiadomości te pozwolą na zoptymalizowanie oferty jaką dla polskich szkół będzie miało Ministerstwo Sportu i Turystyki.Zachęcam do rzetelnego wypełnienia ankiety.Marek Małek

Wiceprezes MSZSSzkolny Związek Sportowy