piątek, 28 października 2016

XVI Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, Kraków 22.10.2016 r.


W dniu 22 października 2016r. odbyło się XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie. Przybyłych delegatów i gości przywitał oraz Zebranie otworzył Prezes MSZS Waldemar Gramek. Przybyło na nie 52 Delegatów reprezentujących członków tegoż związku, co stanowiło wysoką frekwencję - 86,3%. Nie zabrakło również honorowych gości, którzy swoją obecnością uświetnili to zebranie. Byli wśród nich: Pan Paweł Mucha- Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Jerzy Jańczy - Prezes Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Pan Zdzisław Tracz - Dyrektor Krakowskiego Ośrodka Sportowego. 
Powiat tarnowski reprezentowali prezes i v-ce prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie - Edward Cudek i Marek Dziuban. 

Przewodniczącym zebrania został Pan Feliks Piwowar a sekretarzem i jednocześnie protokolantem – Pani Maria Kądziołka. W wyniku jawnego głosowania wybrano skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej MSZS na lata 2016-2020. Prezydium Zarządu będzie pracowało w składzie:

 Prezes Zarządu MSZS – Pan Waldemar Gramek (Kraków)
Wiceprezes ds. sportowych Zarządu MSZS – Pan Feliks Piwowar (Limanowa)
Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu MSZS – Pan Marek Małek (Tarnów)
Sekretarz – Pan Andrzej Nowak (Kraków)
Członek - Pan Mirosław Mączka (Kraków)
Członek - Pan Dariusz Zawiślan (Wieliczka)
Członek - Pani Agnieszka Łączka (Chrzanów)
Członek - Pan Stanisław Mrowca (Nowy Targ)
Członek - Pan Łukasz Zarodkiewicz ( Kraków)
W skład Zarządu – jako członkowie – weszli:
Pani Grażyna Cempa – Pulit (Nowy Sącz)
Pani Maria Kądziołka (Limanowa)
Pani Ewa Pituch (Miechów) 
Pani Joanna Nowicka (Kraków) 
Pan Jan Gębala (Wadowice)  
Pan Piotr Magiera (Myślenice) 
Pan Grzegorz Siemieniec (Wieliczka) 
Pan Zbigniew Pistor (Rabka )
Pan Jerzy Dziedziak (Gorlice) 
Pan Marek Niemczura ( Tarnów) 
Pan Marcin Bujas (Olkusz) 
Pan Edward Cudek( pow. tarnowski) 
Pan Marek Burda (Wieliczka) 
Pan Jarosław Gaweł (Chrzanów) 
Pan Stanisław Krzyżak (Oświęcim) 
Pan Łukasz Miklusiak (Sucha Beskidzka) 
Pan Tomasz Borowiecki (Oświęcim) 
Pan Marek Szymański (Proszowice)