środa, 29 maja 2019

Finał powiatowy i rejonowy Igrzysk Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym, Tarnów 27.05.2019 r.


Wyniki Finału Powiatowych Igrzysk Dzieci w czwórboju la dziewcząt i chłopców,
Tarnów, stadion TOSiR, dnia 27 maja 2019 r.

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
LP
SZKOŁA
SUMA pkt
LP
SZKOŁA
SUMA pkt
1
Wola Rzędzińska nr 2
778
1
Zakliczyn
779
2
Tuchów
711
2
Tuchów
554
3
Zakliczyn
496
3
Wola Rzędzińska nr 2
448

W rozegranych równolegle Rejonowych Igrzyskach Dzieci w czwórboju la dziewcząt i chłopców uzyskano wyniki.
dziewczęta
chłopcy
lp
szkoła
pkt
lp
szkoła
pkt
1
PSP 2 Brzesko
1022
1
SP Zakliczyn
779
2
SP 2 Wola Rzędzińska
778
2
PSP 2 Brzesko
704
3
SP 5 Tarnów
754
3
SP 20 Tarnów
655
4
SP 20 Tarnów
729
4
SP Tuchów
649
5
SP Tuchów
711
5
SP 5 Tarnów
517
6
SP 23 Tarnów
503
6
SP 2 Wola Rzędzińska
454
7
SP Zakliczyn
496
7
SP 23 Tarnów
390
8
SP 20 Tarnów
475
Rejon tarnowski reprezentowały szkoły  powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i miasta Tarnowa.
Do Finału Wojewódzkiego awansowały dziewczęta z PSP 2 Brzesko i SP 2 Wola Rzędzińska,                  a chłopców : SP Zakliczyn i PSP 2 Brzesko
Zawody te odbędą się w Tarnowie, dnia 3 czerwca.
Zawody odbyły się na  Stadionie TOSiR Tarnowie przy ul. Piłsudskiego.
Fundatorem pucharów, medali, wynajęcia stadionu i obsługi sędziowskiej jest Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie
Sędziowie zawodów:
1.       Danuta Nowak – szef komisji sędziowskiej.
2.       Kazimierz Nowak
3.       Roman Zając
4.       Wiesław Różycki
5.       Jakub Helizanowicz
Sekretarz zawodów  - Dariusz Stańczyk .
Opieka medyczna – piel. Dorota  Uriasz
Organizacja i prowadzenie zawodów - Piotr Styczyński.