czwartek, 16 maja 2019

Zawody rejonowe w piłce nożnej dziewcząt.

Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

              

                                                                 R E G U L A M I N    Z A W O D Ó W

1. Nazwa  zawodów :       PÓŁFINAŁ  WOJEWÓDZKI  igrzyska  dzieci  -  PIŁKA NOŻNA  dziewcząt  
                                                        - REJON   WSCHODNI

2.  Cel imprezy :         - popularyzacja piłki nożnej dziewcząt  w województwie małopolskim
                                - wyłonienie pierwszej trójki szkół do finałów  wojewódzkich  

3.  Termin  i  miejsce     Zawody rozegrane zostaną w dniu 31.05.2019r.  na Stadionie Piłkarskim
TOSiR ze sztuczną murawą w Tarnowie ul. Wojska Polskiego 14
                                             weryfikacja  9.30 –  9.50          rozpoczęcie zawodów godz. 10.00

4.  Uczestnictwo :   Reprezentacje  szkół   wyłonione  na  podstawie eliminacji  
                                    powiatowych. / rocznik 2006  i mł.  / W zawodach bierze udział  mistrz powiatu !!!
       Reprezentacja  składa  się   do   12  dziewcząt   z  danej  szkoły . Obowiązują  legitymacje  szkolne

W zawodach biorą udział mistrzowie powiatów :

 bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, wielicki, nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Miasto Kraków, Miasto Tarnów
do finału wojewódzkiego  kwalifikuja się zespoły ,które zajmą miejsca   I – III  w  turnieju .
5.  Sposób  przeprowadzenia  imprezy :  
                                                          Zgodnie  z  regulaminem  MSZS :  strona  27
-          gra  na  bramki  5m x 2 m ,  czas  gry  2 x 10 – 15 min., do 5 minut przerwa
-          zmiany  zawodników  na  boisku – systemem  „zmiany  hokejowe”
-          na boisku 5  zawodników   w  polu   +  bramkarz
-          -gra bez spalonego
-          system  gry  uzależniony  od  ilości  drużyn

6.  Koszty :                  -     Koszty  organizacji  imprezy  pokrywa  MSZS  Kraków
-          Koszty  udziału  w  zawodach  pokrywają  macierzyste  jednostki 
7. ZGŁOSZENIA  :    SYSTEM   SRS  :  WWW.srs.szs.pl –  Igrzyska Dzieci –
                                                          zawody półfinał wojewódzki –      Wschód

tel.  kom.   502 922 776 – kier. Marek Małek      w  terminie do 27.05.2019  do godz   12.00                                                               Ze  sportowym  pozdrowieniem

                                                        Organizator
                                                                                                                                 MSZS  KRAKÓW
                                              
Patronat Honorowy:
WITOLD KOZŁOWSKI  - Marszałek Województwa MałopolskiegoMałopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

              

                                                                 R E G U L A M I N    Z A W O D Ó W

1. Nazwa  zawodów :       PÓŁFINAŁ  WOJEWÓDZKI  igrzyska młodzieży szkolnej   -  PIŁKA NOŻNA  dziewcząt  
                                                        - REJON   WSCHODNI

2.  Cel imprezy :         - popularyzacja piłki nożnej dziewcząt  w województwie małopolskim
                                - wyłonienie pierwszej trójki szkół do finałów  wojewódzkich  

3.  Termin  i  miejsce     Zawody rozegrane zostaną w dniu 28.05.2019r.  na Stadionie Piłkarskim
TOSiR ze sztuczną murawą w Tarnowie ul. Wojska Polskiego 14
                                             weryfikacja  9.30 –  9.50          rozpoczęcie zawodów godz. 10.00

4.  Uczestnictwo :   Reprezentacje  szkół   wyłonione  na  podstawie eliminacji  
                                    powiatowych. / rocznik 2003,2004, 2005  / W zawodach bierze udział  mistrz powiatu !!!
       Reprezentacja  składa  się   do   12  dziewcząt   z  danej  szkoły . Obowiązują  legitymacje  szkolne

W zawodach biorą udział mistrzowie powiatów :

 bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, wielicki, nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Miasto Kraków, Miasto Tarnów
do finału wojewódzkiego  kwalifikuja się zespoły ,które zajmą miejsca   I – III  w  turnieju .
5.  Sposób  przeprowadzenia  imprezy :  
                                                          Zgodnie  z  regulaminem  MSZS :  strona  27
-          gra  na  bramki  5m x 2 m ,  czas  gry  2 x 10 – 15 min., do 5 minut przerwa
-          zmiany  zawodników  na  boisku – systemem  „zmiany  hokejowe”
-          na boisku 5  zawodników   w  polu   +  bramkarz
-          -gra bez spalonego
-          system  gry  uzależniony  od  ilości  drużyn

6.  Koszty :                  -     Koszty  organizacji  imprezy  pokrywa  MSZS  Kraków
-          Koszty  udziału  w  zawodach  pokrywają  macierzyste  jednostki 
7. ZGŁOSZENIA  :    SYSTEM   SRS  :  www.srs.szs.pl –  Igrzyska Dzieci –
                                                          zawody półfinał wojewódzki –      Wschód

tel.  kom.   502 922 776 – kier. Marek Małek      w  terminie do 27.05.2019  do godz   10.00                                                               Ze  sportowym  pozdrowieniem

                                           Organizator
                                                                                                                                 MSZS  KRAKÓW
                                              
Patronat Honorowy:
WITOLD KOZŁOWSKI  - Marszałek Województwa Małopolskiego