wtorek, 8 września 2015

Zgłoszenia do systemu SRS do 20.09.2015 r. !!!

Począwszy od nowego roku szkolnego - szkoły, które 

chcą brać udział w systemie współzawodnictwa 

sportowego SZS muszą zarejestrować się w systemie 

informatycznym pod adresem www.srs.szs.pl do dnia 20 

września br. oraz poprzez w/w system zgłaszać się w 

ciągu całego roku szkolnego do poszczególnych 

zawodów na każdym szczeblu rywalizacji – począwszy

 od szczebla gminnego.